Obiective şi strategii ale serviciilor sanitare veterinare

User Rating:  / 0
PoorBest 

veterinarMedicina veterinară, ca profesie pusă în slujba asigurării sănătății publice, s-a dezvoltat și perfecționat permanent, asigurând societății specialiști de înaltă ținută profesională pentru acest important domeniu în care medicul veterinar, are ca obiectiv promovarea politicilor naționale în domeniul sanitar veterinar, ca strategii pentru apărarea sănătății animalelor și a oamenilor, asigurarea siguranței lanțului alimentar de la producere la consumator, protecția, bunăstarea animalelor și protecția mediului.

Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberală și independentă, cu organizare autonomă funcționând în baza principiului autonomiei în cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari, având ca bază Legea 160 din 1998 cu modificările și completările ulterioare, act normativ care reglementează organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar pe teritoriul României.
Colegiul Medicilor Veterinari, are în evidență medici veterinari, care profesează în sectorul de stat, medici veterinari cu liberă practică titulari la unități medicale veterinare private de asistență (cabinete, spitale, clinici, farmacii) precum și un număr însemnat medici veterinari care sunt angajați în unități medicale veterinare, unități economice sau în învățământ, cercetare etc.

Medicii veterinari, coordonați de autoritățiile naționale și locale din domeniu își propun permanent să își organizeze mai bine activitatea, să răspundă eficient și profesional la solicitările celor mai apropiați parteneri, crescătorii de animale și agenții economici din zona procesării și distribuției alimentelor și a furajelor.

Anual personalul sanitar veterinar în activitate, gestionează din punct de vedere sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor efectivele de animale crescute în scop economic (bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine, păsări) animale care habitează în mediul silvatic, animale de companie, precum şi alte specii (animale de blană, iepuri, familii de albine, peşti etc).

Sunt supravegheate pe traseul lanţului de siguranţă alimentară, obiectivele, autorizate sau înregistrate la D.S.V.S.A. județeană, obiective care cuprind unităţii de procesare materii prime de origine animală şi vegetală, depozite alimentare, unităţi de comercializare, unităţi de alimentaţie publică, cantine şcolare şi sociale, laboratoare de cofetărie, patiserie, alte unităţi specifice, de procesare şi comercializare produse de origine animal şi non animală.

De asemenea sunt supravegheaţi producători individuali, înregistraţi, care valorifică producţia primară de lapte, miere şi ouă, peşte, produse vegetale, precum şi alte unităţi cu profil zootehnic şi prestatoare de servicii în domeniu.

În acest context medicii veterinari, membrii ai Colegiului Medicilor Veterinari din România, au ca obiectiv prioritar creşterea calităţii actului medical veterinar prin care se asigură o gamă largă de servicii de specialitate, conforme cu legislaţia europeană, transpusă în legislația națională, servicii în beneficiul celor care investesc în creşterea animalelor, sau în domeniul procesării, depozitării şi distribuției produselor de origine animală și nonanimală, precum și a furajelor, prin :

 • Reprezentarea cu cinste şi onoare a profesiei în faţa organelor guvernamentale, a forurilor profesionale şi ştiinţifice, a persoanelor fizice şi juridice şi a instituţiilor publice de la nivel judeţean şi naţional.
 • Implementarea şi menţinerea unei structuri organizatorice, legiferată prin acte normative emise de Guvernul României, ca principalul instrument în realizarea obiectivelor prestabilite.
 • Disponibilitate și responsabilitate privind ducerea la îndeplinire a hotărârilor, deciziilor, reglementărilor şi instrucţiunilor transmise de autoritățiile naționale și locale, cu implicare în domeniul sanitar veterinar.
 • Implementarea bunelor practici prin preluarea unor noi metode şi proceduri din domeniul managementului strategic şi de gestionare a resurselor umane şi financiare. realizarea unei abordări eficiente privind însuşirea și comunicarea informaţiilor de interes general și a actelor normative componente din legislaţia specifică, a programelor şi strategiilor propuse de autoritatea veterinară şi de conducerea centrală a Colegiului Medicilor Veterinari.
 • Îmbunătăţirea procedurilor de inspecţii şi control în domeniul sanitar veterinar prin promovarea unui sistem de informare, educare şi consultanţă de specialitate a operatorilor economici, care să genereze creşterea calităţii activităţiilor şi a serviciilor.
 • Realizarea eficientă a operaţiunilor de monitorizarea, prevenirea şi combatere a bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om, prin acţiuni de supraveghere clinică a bolilor, vaccinări imunoprofilactice și de necesitate, efectuarea tratamentelor profilactice şi curative antiparazitare prelevarea de probe pentru supravegherea bolilor prin examene de laborator, comform programelor şi a graficelor stabilite.
 • Implicarea efectivă pentru implementarea actelor normative privind activitatea de identificare şi inregistrare a animalelor, pentru o mai bună gestionare a bazei de date şi a sistemului de acordare a suvenţiilor.
 • Monitorizarea circulaţiei animalelor, a produselor şi subproduselor de origine animală, notificarea şi certificarea internă şi internaţională, în condiţiile legii.
 • Monitorizarea şi controlul respectării legislaţiei privind utilizarea medicamentele, în special a antibioticelor şi a produselor antiparazitare, a furajelor medicamentate, precum şi a circulaţiei acestora.
 • Susţinerea programului de perfecţionare permanentă în domeniul sanitar-veterinar, prin participarea medicilor veterinari la pregătiri profesionale de profil, instruiri la nivel central şi local, la conferinţe şi simpozioane etc.
 • Sprijinirea constantă a autorităţilor publice locale în vederea îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei şi a animalelor, în promovarea produselor tradiţionale şi sprijin în implementarea proiectelor de dezvoltare locală.
 • Comunicarea şi colaborarea cu instituţiile administraţiei centrale, judeţene, cu alte autorităţi locale, cu asociaţii profesionale şi alte organizaţii civice, având drept scop integrarea activităţii sanitare veterinare în ansamblul dezvoltării economice şi sociale pe plan local şi naţional.
  În exercitarea profesiei de medic veterinar pe lângă obiectivele menţionate se regăsesc şi alte obligaţii şi responsabilităţii stipulate în actele normative sau care sunt identificate în activitatea curentă, responsabilităţi pe medicii veterinari, membrii ai Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu se angajează să le realizeze cu profesionalism şi exigenţă, având garanţia spijinului conducerii centrale a Colegiului Medicilor Veterinari a conducerii A.N.S.V.S.A. şi D.S.V.S.A. judeţeană, a operatorilor economici din domeniul creşterii animalelor şi alimentar, a autorităţiile locale, a asociaţiilor profesionale şi a altor autorităţi şi organisme competente.

Pentru ca profesia noastră să-şi realizeze menirea, se impune să respectăm și să susținem autoritățiile și organizațiile profesionale, să fim uniţi, activi, încrezători în noi şi în forţele noastre.

Comunicat de presa - Dr. Penţea Ioan Viorel - Secretar al Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu

Vizitatori Counter

002714216
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
5825
5385
18407
2653803
97853
230501
2714216

IP-ul tau: 35.171.183.163
Server Time: 2019-07-16 23:22:38