Condiții pentru acordarea de despăgubiri pentru animale

User Rating:  / 0
PoorBest 

Apărarea sănătății animalelor, prevenirea transmiterii de boli la animale și de la animale la om, siguranța alimentelor destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale și protecția mediului, in raport cu creșterea animalelor, constituie o problemă de stat și o îndatorire pentru toți locuitorii țării.

În cadrul strategiilor şi a programelor autorităţiilor sanitare veterinare centrale şi judeţene, stabilite anual, pentru asigurarea statusului de sănătate a animalelor domestice şi sălbatice, a corelaţiei dintre bolile animalelor şi transmiterea acestora la om, asigurarea sănătăţii publice şi protejarea intereselor consumatorilor, se are în considerare frecvenţa, aria de răspândire şi evoluţia bolilor în rândul efectivelor de animale de gravitatea lor pentru alte animale și oameni, de consecinţele posibile pe plan social şi economic.

Statul sprijină activitatea de apărare a sănătății animalelor, de supraveghere, prevenire și control al bolilor ce se pot transmite la animale și de la animale la om, prin asigurarea cadrului instituțional și juridic, a resurselor financiare și a bazei tehnico-materiale necesare pentru desfășurarea în conditții optime a activităților din domeniul sanitar-veterinar. 

Conform H.G. 1214 / 2009, cu modificările și complectările ulterioare și a Ordinului A.N.S.V.S.A nr. 62 / 2016, proprietarii de animale și păsări, pot beneficia de despăgubiri de la autoritățile guvernamentale, în vederea lichidării rapide a bolilor transmisibile la animale, inclusiv pentru cazurile de suspiciuni de boală, situație care implică tăierea sau uciderea acestora, cu excepţia sumelor recuperate prin valorificarea produselor şi a subproduselor de la animalele tăiate, ucise sau altfel afectate. 

Lista cu bolile pentru care se acordă despăgubiri este inclusă în Ordinul Președintelui A.N.S.V.S.A. nr. 45 / 15.06.2012 publicat în M.O. nr. 500 / 20.07.2012 cu modificările și complectările ulterioare.

Cine beneficiează de despăgubiri

Beneficiază de despăgubiri, potrivit legii, persoanele juridice şi persoanele fizice proprietare de animale respectând normelor sanitare veterinare în vigoare, cu referire la:

  • declararea şi înregistrarea obligatorie în registrul agricol şi în sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor,
  • dacă au suferit pagube la suspicionarea sau confirmarea bolii prin aplicarea măsurilor de control specifice pentru lichidarea rapidă a focarelor de boli transmisibile;
  • dacă animalele suspicionate de boală au fost predate către unităţile de abatorizare, autorizate sanitar-veterinar, direct de către proprietarii acestora ori prin intermediari, persoane fizice sau juridice, în cadrul programelor naţionale de eradicare a epizootiilor (de la data aprobării acestor programe) în vederea sacrificării în scop de diagnostic;
  • proprietarii de animale din exploataţiile aflate în zona de protecţie a focarului, care au suferit pagube colaterale prin aplicarea măsurilor de eradicare şi combatere a bolilor;

Nu beneficiază de despagubirile prevăzute în actele normative menționate, persoanele fizice și juridice proprietare de animale, în următoarele situații:

  • dacă nu au comunicat medicului veterinar oficial sau medicului veterinar de liberă practică imputernicit, modificările apărute în starea de sănătate a animalelor, apariția oricărei îmbolnăviri, suspiciuni de boală, moartea sau tăierea de necesitate a unor animale, în termen de maximum 48 de ore, prin notificare scrisă sau anunț telefonic;
  • dacă nu asigură și nu respectă normele de igienă și biosecuritate țn exploatațiile înregistrate sanitar-veterinar;
  • dacă au importat animale bolnave a căror boală a fost dobândită anterior întrării pe teritoriul României și a fost constatată prin testele de laborator;
  • dacă au întrodus în exploatație animale noi fără documentele sanitare veterinare prevăzute de lege (pașaport pentru bovine și cabaline, document de mișcare, document sanitar veterinar care să ateste starea de sănătate);
  • dacă au introdus în exploatație animale provenite dintr-o altă exploatație sau zonă aflată în derularea lichidării unui focar de boală;
  • dacă se constată de autoritățile competente că au incălcat legislația în vigoare, privind prevenirea și combaterea bolilor transmisibile la animale și de la animale la om, precum și legislația privind identificarea, înregistrarea și mișcarea animalelor.

Plata despăgubirilor se face din fondurile prevăzute în bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin D.S.V.S.A. județene, la valoarea de înlocuire la preţul pieţei a animalului tăiat, ucis ori altfel afectat sau, după caz, la suma pierderii suferite de proprietar, la data când a avut loc acţiunea de lichidare a focarului de boală.

Despăgubirile se acordă în baza evaluărilor făcute de comisia de evaluare organizată prin lege, care va stabilii suma cuvenită pentru pierderea suferită de proprietarul animalelor în cauză.

Documentaţia întocmită, se depune la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, vizată de către medicul oficial al circumscripţiei sanitare veterinare zonale şi se aprobă de conducerea D.S.V.S.A. a județului în cauză

Dr. Penţea Ioan –Secretar al Colegiului Medicilor Veterinari din județul Sibiu

PROGNOZA METEO

Vizitatori Counter

000769211
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
1420
3716
21165
714767
84088
147615
769211

IP-ul tau: 54.198.243.51
Server Time: 2018-07-19 06:39:25