Subvenţii pentru crescătorii de animale şi păsări

User Rating:  / 0
PoorBest 

Crescătorii de animale şi păsări persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit O.U.G. nr. 44/ 2008, sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizaţii de producători recunoscute, prin implementarea normelor de bunăstare pentru efectivele pe care le dețin în diferite tipuri de exploataţii, pot beneficia din bugetul M.A.D.R, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de o susţinere financiară prin acordare de subvenţii.

Pentru informarea crescătorilor de animale şi păsări, bunăstarea animală reprezintă starea animalului la un moment dat în raport cu factorii tehnologici de exploatare, oferiţi de către om, respectiv un anumit confort biologic, fără de care nu este posibilă exprimarea integrală a vitalităţii, inclusiv a comportamentului natural, adecvat schimbărilor ce intervin în mediul de viaţă.

Aceasta înseamnă asigurarea spaţiului vital indispensabil, supravegherea zilnică a tuturor animalelor, monitorizarea factorilor de microclimat, a ventilaţiei, a consumului de furaj şi de apă, aplicarea programelor de profilaxie a bolilor, etc.

Protecţia şi bunăstarea animalelor de interes economic, sunt reglementate prin acte normative specifice pentru fiecare specie, emise de A.N.S.V.S.A. (transpuse din legislaţia U.E.) şi care stabilesc standarde minime pentru protecţia acestora.

Pe teritoriul României, animalele şi păsările domestice se cresc în trei sisteme:

Exploataţie comercială — exploataţie de animale înregistrată în Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor (S.N.I.I.A) şi autorizată sanitar-veterinar, deţinută de persoane fizice autorizate, întreprindere individuală, întreprindere familială sau de persoane juridice organizate în condiţile legii, care îndeplinesc prevederile normelor de biosecuritate; din care se comercializează pe piaţa unică europeană (naţională şi intracomunitară) şi la export, în ţări terţe, animale vii şi produsele de origine animală de la acestea.

Exploataţie comercială de tip A — exploatație de animale deținută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în conditțile legii, înregistrate şi autorizate de oficiul registrului comerţului, înregistrată în S.N.I.I.A. care îndeplineşte anumite condiţii de biosecuritate şi este înregistrată sanitar-veterinar, din care se comercializează pe piaţa naţională animale vii şi produsele de origine animală de la acestea;

Exploataţie nonprofesională — exploataţie de animale înregistrată în S.N.I.I.A şi deţinută de persoane fizice, neînregistrate la Camera de Comerţ şi Industrie în care produsele de origine animală rezultate de la acestea sunt destinate consumului familial;

Pentru a beneficia de ajutoare financiare, de la stat, pe lângă forma de organizare crescătorii de animale şi păsări, au obligaţia:

 • să deţină autorizaţie sanitară veterinară pentru exploataţie sau să fie înregistrați sanitar veterinar, după caz;
 • să fie înregistraţi în Registrul agricol şi în Registrul Naţional al Exploataţiilor deţinând un cod de exploataţie,
 • să îşi asume voluntar angajamentul ferm pentru utilizarea măsurilor tehnologice care asigură bunăstarea şi protecţia animalelor şi a păsărilor, după caz;
 • să respecte normele sanitare veterinare de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om.

Documentul de autorizare sau înregistrare sanitară veterinară de funcționare, pentru agricultori, se eliberează de D.S.V.S.A. județene, în baza Ordinul Preşedintelui A.N.S.V.S.A nr.16/ 2010, complectat cu Ordinul 112/ 2010, privind procedura de înregistrare sau autorizare sanitară veterinară a fermelor zootehnice cu activitate comercială de animale și păsări vii, de produse de origine animală, a mijloacelor de transport şi a altor obiective din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor.

Pentru eliberarea 'Documentului de autorizare/ înregistrare sanitară veterinară', proprietarul unităţii zootehnice v-a prezenta la D.S.V.S.A. judeţeană următoarele documente :

 • cererea, în original, conform modelului oficial;
 • certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului;
 • cartea /cardul de exploataţie;
 • declaraţia pe propria răspundere că animalele din exploataţie sunt identificate şi înregistrate în Baza naţională de date şi că orice mişcare a animalelor, inclusiv sacrificare, dispariţie şi moarte, va fi anunţată serviciilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente;
 • declaraţia pe propria răspundere că deţine adăposturi pentru animale care să asigure acestora condiţii de sănătate şi bunăstare;
 • declaraţia pe propria răspundere că exploataţia şi animalele sunt incluse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, şi are asigurată asistenţa de specialitate de către un medic de liberă practică împuternicit.
 • declarația pe propria răspundere că în cazul animalelor moarte va apela la serviciile unităților de neutralizare a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman, autorizate sanitar-veterinar, în vederea ecarisării;

D.S.V.S.A. judeţeană, prin personalul de specialitate, verifică documentele prezentate, eliberează certificatul de înregistrare sanitar-veterinară, şi înscrie operatorul economic în Registrul unităţilor autorizate /înregistrate sanitar-veterinar.

În judeţul Sibiu, la 31 decembrie 2014, sunt autorizate 18 exploataţii comerciale cu un efectiv total de 4.465 capete bovine, 2 exploataţii comerciale cu 24.944 capete porcine, 8 exploatații comerciale cu găini ouătoare cu 103.701 capete şi 5 exploataţii comerciale cu 470.000 pui de carne (efectivul este condiționat de rulajul tehnologic).

Din totalul de 6.282 exploatații ale gospodăriilor populaţiei cu bovine, sunt înregistrate 164 ca exploatații de tip A, la specia ovină din 4.055 exploataîii sunt înregistrate 59 exploatații de tip A, la specia porcină din 9.357 exploataţii sunt înregistrate 47 exploataţii de tip A, iar din 16.757 exploatații cu păsări, sunt înregistrate 17 exploataţii de tip A, de asemenea sunt înregistrate 13 exploatații apicole, 179 stupine şi 5 exploataţii piscicole..

Potrivit APIA, înregistrarea exploataţiilor zootehnice la D.S.V.S.A. Sibiu, constituie o condiţie obligatorie pentru crescătorii de animale şi păsări, din judeţul, care doresc să acceseze fonduri europene în cadrul programelor de dezvoltare rurală, sau suvenţii pe bunăstare, sau care doresc să valorifice animale şi păsări vii, sau producţia obţinută de la acestea.

Producătorii agricoli pot apela pentru informaţii suplimentare la serviciile de specialitate din cadrul D.S.V.S.A. sau A.P.I.A. Sibiu.

Dr. Penţea Ioan Compartiment Comunicare la D.S.V.S.A Sibiu

Vizitatori Counter

003053655
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
4903
6053
10956
2998156
93067
145668
3053655

IP-ul tau: 18.206.48.142
Server Time: 2019-09-16 09:43:56