Submăsura 8.1 - Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite

User Rating:  / 0
PoorBest 

ImpaduririPrima sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”, aferentă măsurii 8 „Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor”, submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020 se prelungește până la data de 31 MARTIE 2017, ORA 16.00.

Potrivit Agenției pentru Finanțarea Investițiilore Rurale, scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este:

 • de creştere a suprafeţei ocupate de păduri la nivel național;
 • de acoperire a costurilor lucrărilor de înființare a plantației, a celor de întreținere a plantațiilor pe o perioadă de maximum 6 ani până la închiderea stării de masiv;
 • de acoperire a costurilor determinate de efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de masiv;
 • de acoperire a pierderilor de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru suprafața împădurită.

OBIECTIVELE submăsurii 8.1:

 • Promovarea sechestrării carbonului;
 • Adaptarea la efectele schimbărilor climatice;
 • Reducerea eroziunii solului;
 • Îmbunătățirea capacității de retenție a apei;
 • Refacerea și conservarea biodiversității locale.

BENEFICIARII:

 • Deținătorii publici de teren agricol și neagricol;
 • Deținătorii private de teren agricol și neagricol;
 • Forme asociative ce dețin teren agricol și neagricol;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda sub formă de prime astfel:

 • Prima de înființare a plantațiilor forestiere, care acoperă și costurile de realizare a proiectului tehnic de împădurire (denumită în cadrul submăsurii Prima 1)
 • Prima anuală acordată pe unitatea de suprafaţă pentru o perioada de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreținere și îngrijire a plantaţiei forestiere și pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi (denumită în cadrul submăsurii Prima 2)

  Cererile de sprijin pentru această submăsură vor fi depuse la Centrele Judeţene APIA.

Curs Valutar

PROGNOZA METEO