Sistemul de masuri de piata si interventie in sectorul lapte si produse lactate dupa aderarea Romaniei la UE

User Rating:  / 0
PoorBest 

 Principala functie pe care trebuie sa o indeplineasca Serviciul de lapte si produse lactate, in perioada imediat urmatoare, este aceea de a elabora procedurile prin care sa poata fi accesate fondurile europene, la solicitarea operatorului economic interesat. 
    In cadrul interventiei, se va putea acorda sprijin pentru stocarea publica si privata de lapte praf degresat pentru stocarea privata la branzeturi. 
    Fiecare dintre aceste scheme se gestioneaza distinct, pe fiecare din componentele principale : achizitia, depozitarea si vanzarea produsului. 
1.      Achizitia 
Scopul schemei de interventie este acela de a sustine preturile pe piata. Principala modalitate fiind cumpararea prin interventie a produsului de catre agentie, in anumite intervala de timp stabilite si care indeplineste standardele de calitate, cantitate, ambalare, marcare, varsta. 
    Daca intr-un stat s-a observat ca pretul  mediu al pietei este sub pretul de interventie timp de doua saptamani succesive, operatiunea de achiztionare a produsului poate fi deschisa. 
    Daca din contra, pretul mediu al pietei este deasupra pretului de interventie timp de doua saptamani succesive, achizitionarea nu poate fi deschisa. 
    La nivel local, sucursalele judetene sunt implicate in : 
-          primirea si inregistrarea ofertelor ; 
-          derularea completarii lipsurilor ; 
-          inregistrarea electronica a datelor din oferte ; 
-          verificarea administrativa a ofertelor; 
-          expedierea cererilor acceptate pe cale informatica catre Sediul Central APIA; 
-          primirea si centralizarea rapoartelor privind colectarea pe teren. 
    La nivel central are loc: 
-          pregatirea formularelor standard legate de executarea unor interventii de piata ; 
-          inregistrarea electronica a datelor; 
-          validarea dosarelor de oferta pentru achiziia publica primite de la Sucursala ; 
Judeteana ; 
-          se solicita efectuarea verificarii pe teren de catre agentii sucursalelor judetene, acolounde exista suspiciuni de neconformitate cu caietul de sarcini ; 
-          se incheie contracte cu laboratoarele de analiza,cu ofertantii castigatori, cu alte institutii ; 
-          se efectueaza comunicarea catre Comisie a situatiei preturilor de piata interna a produselor lactate ; 
-          se informeaza Comisia cu privire la ofertele pentru achizitia publica ; 
-          se denareaza interventia pentru achizitia publica. 
    Achizitia untului se poate face prin doua moduri : 
-          prin interventie fixa ; 
-          prin licitatie. 
    Conditiile de eligibilitate a produselor oferite in interventie sunt stipulate in dispozitiile articolului 6 alin. (2) primul paragraf din Regulamentul Comisiei nr. 12555/1999. De asemenea, sunt acceptate numai criteriile prezentate de persoane fizice sau juridice, care cuprind : 
-          numele si adresa solicitantului ; C.N.P./C.U.I. 
-          produsul oferit ; 
-          locul de depozitare a produsului oferit ; 
-          cantitatea oferita ; 
-          continutul minim de grasime ; 
-          se furnizeaza dovada ca ofertantul a depus o garantie, ce varieaza in functie de produsul oferit la interventie, pentru interventia de participare la ofertrea respectiva, in statul membru unde a fost prezentata oferta, inaintea datei limita de depunre a ofertelor ; 
-          planul depozitului frigorificcu localitatea precisa .Acest plan trebuie vizat de ofertant (semnatura, stampila) ; 
-          evidentierea identitatii bancare a ofertantului. 
    Organismul de interventie inregistreaza ziua in care s-a primit oferta, cantitatile, datele de fabricatie respective si locul de depozitare a produsului oferit. 
Trebuie evidentiate calitatea ambalajului, astfel ncat sa asigure protectia acestuia pe parcursul transportului, depozitarii si scoaterii din depozit si faptul ca se indeplinesc standardele comunitare din punct de vedere organoleptic, microbiologic si chimic. 
Livrarea se face in mai multe transporturi. Ofertantul castigator suporta toate costurile contractuale pentru descarcarea produsului in statia de incarcare a depozitului frigirific. 
Imediat dupa ce ofertantul castigator livreaza cantitatea indicata in comanda de livrare in termenul stabilit, i se restituie garantia. Cu exceptia cazurilor de forta majora, cand ofertantul castigator nu euseste sa livreze produsul in termenul stabilit, se penalizeaza proportional cu cantitatile nelivrate si se anuleaza achizitionarea cantitatilor ramase. 
    Organismul de interventie plateste ofertantului castigator pretul mentionat in oferta pentru fiecre cantitate de produs preluata, sub rezerva respectarii dispozitiilor mentionate in Regulamentele  Comisiei. 
    Cand cantitatea de produs oferit spre interventie intr-un an depaseste cantitatea stabilita, Comisia Europeana poate suspenda interventia fixa si poate introduce achizitia prin interventie prin sistemul de licitare. 
    Licitatiile au loc in mod normal in a doua si in a patra marti a fiecarei  luni (exceptand august cand are loc o singura licitatie). Agentia va emite o invitatie la licitatie cu o saptamana inainte de data limita. 
Invitatia de participare la licitatie se publica in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene. 
Partile interesate participa la procedura de achizitie publica anuntata de organismul de intervrntie al unui stat membru, fie prin prezentarea unei oferte scrise in schimbul emiterii unei dovezi de primire, fie prin mijloace scrise de telecomunicatie cu confirmarea primirii. 
    Ofertantii se vor adresa Sucursalelor Judetene ale A.P.I.A. de care apartin cu cererile de oferta la interventie puse la dispozitie de catre A.P.I.A./Sucursalele Judetene. 
    Cererea va fi inregistrata in registrul de intrare/iesire al corespondentei de la registratura, dupa care va fi predata Serviciului examinarii cererii. 
    Daca procdusul este oferit spre interventie intr-un alt stat membru decat cei in care este produs, achizitionarea se face sub rezerva prezentarii unui certificat furnizat de organismul competent din statul membru productor. 
    Ofertantul castigator suporta toate costurile contractuale pentru descarcarea  produsului in statia de incarcare a depozitului frigorific. 
    Dosarele de plata se intocmesc la nivelul sucursale judetene, in baza tuturor documentelor care alcatuiesc dosarul unei oferte.


 Data adaugarii: 17.11.2006Sursa Profitul Agricol

Vizitatori Counter

003099220
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
12037
7436
56521
2998156
138632
145668
3099220

IP-ul tau: 18.207.136.184
Server Time: 2019-09-21 18:38:12