Acordarea despăgubiri pentru animale și păsări, din fondurile autoritățiilor guvernamentale

User Rating:  / 1
PoorBest 

bunastarea porcilorApărarea sănătății animalelor, prevenirea transmiterii de boli la animale și de la animale la om, siguranța alimentelor destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale și protecția mediului, in raport cu creșterea animalelor, constituie o problemă de stat și o îndatorire pentru toți locuitorii țării, se arată într-un comunicat de presă al Colegiului Medicilor Veterinari, Filiala Sibiu..

În cadrul strategiilor şi a programelor autorităţiilor sanitare veterinare centrale şi judeţene, stabilite pentru anumite perioade de timp, având ca țintă asigurarea statusului de sănătate a animalelor domestice şi sălbatice, corelaţia dintre bolile animalelor şi transmiterea acestora la om, asigurarea sănătăţii publice şi protejarea intereselor consumatorilor, se are în considerare frecvenţa, aria de răspândire şi evoluţia bolilor în rândul efectivelor de animale, gravitatea lor pentru alte animale și oameni, precum și consecinţele posibile pe plan social şi economic.

Statul sprijină activitatea de apărare a sănătății animalelor, de supraveghere, prevenire și control al bolilor ce se pot transmite la animale și de la animale la om, prin asigurarea cadrului instituțional și juridic, a resurselor financiare și a bazei tehnico-materiale necesare pentru desfășurarea în conditții optime a activităților din domeniul sanitar-veterinar.

Conform H.G. 1214 / 2009, cu modificările și complectările ulterioare și a Ordinului A.N.S.V.S.A nr. 62 / 2016, proprietarii de animale și păsări, pot beneficia de despăgubiri de la autoritățile guvernamentale, în vederea lichidării rapide a bolilor transmisibile la animale, inclusiv pentru cazurile de suspiciuni de boală, situație care implică tăierea sau uciderea acestora, cu excepţia sumelor recuperate prin valorificarea produselor şi a subproduselor de la animalele tăiate, ucise sau altfel afectate.

Beneficiază de despăgubiri, persoanele juridice şi persoanele fizice proprietare de animale care respectă normelor sanitare veterinare în vigoare, cu referire la:

 • declararea şi înregistrarea obligatorie în registrul agricol şi în sistemul naţional de identificare şi înregistrare a exploatațiilor și a animalelor existente,
 • dacă au suferit pagube la suspicionarea sau confirmarea bolii prin aplicarea măsurilor de control specifice pentru lichidarea rapidă a focarelor de boli transmisibile;
 • dacă animalele suspicionate de boală au fost predate către unităţile de abatorizare, autorizate sanitar-veterinar, direct de către proprietarii acestora ori prin intermediari, persoane fizice sau juridice, în cadrul programelor naţionale de eradicare a epizootiilor (de la data aprobării acestor programe) în vederea sacrificării în scop de diagnostic;
 • pentru animalele ucise preventiv ca măsură excepțională aplicabilă în cazul suspiciunii/confirmării, în condițiile legii, a unui focar de pestă porcină africană într-o unitate administrativ-teritorială sau pe o arie teritorială determinată, stabilită prin ordin al prefectului, în calitate de conducător al unității locale de decizie din cadrul centrului local de combatere a bolilor;
 • proprietarii de animale neidentificate, suspecte sau bolnave de pestă porcină africană beneficiază de despăgubiri numai în condițiile în care acestea sunt identificate și înregistrate, potrivit legii, înainte de evaluare și ucidere sau ucidere preventivă.
 • proprietarii de animale din exploataţiile aflate în zona de protecţie a focarului, care au suferit pagube colaterale prin aplicarea măsurilor de eradicare şi combatere a bolilor;

Nu beneficiază de despagubirile prevăzute în actele normative menționate, persoanele fizice și juridice proprietare de animale, în următoarele situații:

 • dacă nu au comunicat medicului veterinar oficial sau medicului veterinar de liberă practică imputernicit, modificările apărute în starea de sănătate a animalelor, apariția oricărei îmbolnăviri, suspiciuni de boală, moartea sau tăierea de necesitate a unor animale, în termen de maximum 48 de ore, prin notificare scrisă sau anunț telefonic;
 • dacă se constată de autoritățile competente că au incălcat legislația în vigoare, privind prevenirea și combaterea bolilor transmisibile la animale și de la animale la om, precum și legislația privind identificarea, înregistrarea și mișcarea animalelor;
 • dacă nu asigură și nu respectă normele de igienă și biosecuritate în exploatațiile înregistrate sanitar-veterinar;
 • dacă au importat animale bolnave a căror boală a fost dobândită anterior întrării pe teritoriul României și a fost constatată prin testele de laborator;
 • dacă au întrodus în exploatație animale noi fără documentele sanitare veterinare prevăzute de lege (pașaport pentru bovine și cabaline, document de mișcare, document sanitar veterinar care să ateste starea de sănătate);
 • dacă au introdus în exploatație animale provenite dintr-o altă exploatație sau zonă aflată în derularea lichidării unui focar de boală;

Plata despăgubirilor se face din fondurile prevăzute în bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin D.S.V.S.A. județene, la valoarea de înlocuire la preţul pieţei a animalului tăiat, ucis ori altfel afectat sau, după caz, la suma pierderii suferite de proprietar, la data când a avut loc acţiunea de lichidare a focarului de boală.

Despăgubirile se acordă în baza evaluărilor făcute de comisia de evaluare organizată prin lege, care va stabilii suma cuvenită pentru pierderea suferită de proprietarul animalelor în cauză.

Documentaţia întocmită, se depune la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, vizată de către medicul oficial al circumscripţiei sanitare veterinare zonale şi se aprobă de conducerea D.S.V.S.A. a județului în cauză.

Vizitatori Counter

003525847
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
6225
6685
48837
3413644
131444
230130
3525847

IP-ul tau: 3.233.217.242
Server Time: 2019-11-14 13:53:59