Legea 195/2018 - Beneficiari, criterii de eligibilitate, cheltuieli eligibile, intensitatea ajutorului de stat și valoarea ajutorului din programul de susținere a crescătorilor de suine pentru reproducție

User Rating:  / 0
PoorBest 

crescatori de porciAgroazi.ro continuă cu publicarea dispozițiilor din Legea 195/2018. Astăzi, puteți afla despre beneficiari, criterii de eligibilitate, cheltuieli eligibile, intensitatea ajutorului de stat și valoarea ajutorului din programul de susținere a crescătorilor de suine pentru reproducție

CAPITOLUL II
Beneficiari, criterii de eligibilitate, cheltuieli eligibile, intensitatea ajutorului de stat și valoarea ajutorului

Articolul 4

(1) Ajutorul de stat prevăzut la art. 2 se acordă pentru investiții în locuri noi de cazare pentru reproducție și pentru locuri de cazare pentru reproducție în ferme aflate în conservare următorilor beneficiari, crescători de suine, care desfășoară activități de reproducție și/sau creștere și/sau îngrășare a suinelor, astfel:

a) persoanelor juridice și/sau persoanelor fizice autorizate, denumite în continuare PFA, și/sau întreprinderilor familiale, denumite în continuare IF, și/sau întreprinderilor individuale, denumite în continuare II, care dețin exploatații cu aviz/înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, și care desfășoară activități de reproducție sau reproducție, creștere și îngrășare ori numai îngrășare;

b) persoanelor juridice și/sau PFA și/sau IF și/sau II care desfășoară activități de reproducție sau reproducție, creștere și îngrășare și dețin exploatații de reproducție aflate în conservare la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Ajutorul de stat prevăzut la art. 2 se acordă pentru investiții în ferme de reproducție rasă pură și/sau bunici și în ferme de reproducție hibrizi părinți.

(3) Se acordă ajutor de stat pentru investiții în ferme de reproducție rasă pură și/sau bunici și ferme de reproducție hibrizi părinți următorilor beneficiari, crescători de suine, astfel:

a) persoanelor juridice și/sau PFA și/sau IF și/sau II care dețin exploatații autorizate/înregistrate sanitar-veterinar în care se desfășoară activități de reproducție și a căror capacitate de cazare este de minimum 400 locuri de reproducție pe beneficiar, pentru investiții în vederea înființării de ferme de reproducție;

b) persoanelor juridice și/sau PFA și/sau IF și/sau II care dețin exploatații autorizate/înregistrate sanitar-veterinar în care se desfășoară activități de creștere și îngrășare și a căror capacitate de cazare locuri porc gras se încadrează pentru construcția de ferme de reproducție prevăzute la art. 5, respectiv spații de cazare și dotări;

c) persoanelor juridice și/sau PFA și/sau IF și/sau II care dețin exploatații autorizate/înregistrate sanitar-veterinar în care se desfășoară activități de creștere și îngrășare, asociate în cooperative agricole de exploatare și gestionare a efectivelor de animale în vederea înființării de ferme de reproducție hibrizi părinți, respectiv spații de cazare și dotări.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării- cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, cooperativele agricole de exploatare și gestionare a efectivelor de animale înființate conform Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, au dreptul de preempțiune la cumpărarea de teren aferent investiției necesar fermelor de reproducție rasă pură sau fermelor de reproducție hibride care se înființează în baza prevederilor prezentei legi.

(5) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1) trebuie să dețină suprafața de teren necesară investițiilor realizate în baza Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție.

(6) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (3) se acordă o singură dată pentru un loc de cazare dezvoltat prin Programul de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, în funcție de spațiile de cazare deținute și folosite la calculul dimensiunii fermei de reproducție.

(7) Beneficiarii Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție nu pot accesa simultan alt ajutor de stat, ajutor de minimis și nu pot accesa sprijin prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, denumit în continuare PNDR 2014-2020, pentru aceleași măsuri reglementate de prezenta lege.

(8) Pentru solicitanții prezentei scheme de ajutoare care au efectuat dezmembrări/divizări ale exploatației începând cu 1 ianuarie 2017, modul de acordare a sprijinului de stat se va stabili prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ținând cont de raportul de acoperire loc de porc gras/loc de scroafă.

Articolul 5

Categoriile de ferme care se pot înființa în baza Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție sunt următoarele:

a) ferme de reproducție cu capacitate de minimum 400 de locuri care își pot mări capacitatea de cazare până la 1.500 de locuri;

b) ferme de reproducție cu capacitate de cazare de minimum 1.200 de locuri până la maximum 3.000 de locuri; dimensiunea acestor ferme se va calcula în funcție de numărul de locuri de cazare pentru porc gras deținute în momentul depunerii cererii pentru înscrierea în Programul de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție.

Articolul 6

Prevederile prezentei legi nu se aplică beneficiarilor prevăzuți la art. 4 alin. (1) dacă se află în una dintre următoarele situații:

a) fac obiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale;

b) sunt considerate întreprinderi aflate în dificultate financiară, așa cum sunt definite la art. 3 lit. g).

Articolul 7

(1) Cheltuielile eligibile necesare realizării investițiilor obținute în baza prevederilor prezentei legi sunt:

a) construcția locurilor de cazare, a spațiilor necesare pentru asigurarea măsurilor de biosecuritate și a spațiilor auxiliare necesare funcționării investiției;

b) achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare și adăpare, mijloace speciale pentru transportul animalelor vii, microclimat, dotarea spațiilor tehnice privind măsurile de biosecuritate, depozitarea, evacuarea și tratarea dejecțiilor;

c) costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcție, servicii de arhitectură, consultanță și autorizații, precum și alte costuri generale legate în mod direct de cheltuielile prevăzute la lit. a) și b).

(2) Spațiile necesare pentru asigurarea măsurilor de biosecuritate și spațiile auxiliare prevăzute la alin. (1) lit. a) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în funcție de categoriile de ferme prevăzute la art. 5.

Articolul 8

(1) În condițiile prevederilor din partea a II-a cap. I secțiunea 1.1.1.1 "Ajutoarele pentru investiții în active corporale și necorporale în exploatații agricole care au legătură cu producția agricolă primară", pct. 152 lit. e) din Orientările UE, nivelul ajutorului de stat pentru cheltuielile eligibile prevăzute la art. 7 este de maximum 40% din costul definit la art. 3 lit. i) și j).

(2) Potrivit prevederilor din partea a II-a cap. I secțiunea 1.1.1.1 "Ajutoarele pentru investiții în active corporale și necorporale în exploatații agricole care au legătură cu producția agricolă primară", pct. 153 lit. a)-c) din Orientările UE, nivelul ajutorului prevăzut la alin. (1) poate fi majorat cu câte 20 de puncte procentuale din costul definit la art. 3 lit. i) și j), pentru:

(i) tinerii fermieri;

(ii) fermierii care s-au instalat în cei 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de finanțare în Programul de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție;

(iii) investițiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice;

(iv) investiții realizate de cooperativele crescătorilor de suine.

(3) Intensitatea ajutorului de stat nu poate depăși 90 de puncte procentuale.

Citește mâine și despre Modalitatea de accesare a schemei de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție prin Lege 195/2018.

 

Vizitatori Counter

003297949
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
3647
6962
52778
3198371
133900
203461
3297949

IP-ul tau: 18.208.159.25
Server Time: 2019-10-19 14:47:51