Lege 195/2018 - Recuperarea ajutorului de stat

User Rating:  / 0
PoorBest 

pusculita porc

 

Agroazi.ro prezită astăzi modalitatea prin care se recuperează ajutorul de stat obținut în urma accesării schemei de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție.

CAPITOLUL V
Recuperarea ajutorului de stat

Articolul 19

(1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate prin încălcarea condițiilor prevăzute la art. 16.

(2) Sumele reprezentând ajutor de stat necuvenit, prevăzut la alin. (1), sunt creanțe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispozițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Înscrisurile întocmite de către direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda națională constituie titluri de creanță și cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Titlurile de creanță pot fi contestate pe cale administrativă, potrivit legii, la organul emitent, iar, după soluționarea acestei contestații, o nouă contestație poate fi depusă la sediul instanței judecătorești competente, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la data expirării termenului de scadență prevăzut în acesta.

(5) Titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora către debitor se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării debitului, după expirarea termenului de contestare pentru titlurile de creanță necontestate sau după rămânerea definitivă a acestora în sistemul căilor administrative de atac ori după pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

(6) Cuantumul obligațiilor fiscale accesorii se calculează de către direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, de la data scadenței și până la data transmiterii către organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit alin. (5), iar organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor calcula obligații fiscale accesorii de la data transmiterii titlurilor executorii și până la data stingerii sumelor prevăzute în acestea.

(7) Obligațiile fiscale accesorii calculate de către direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București vor fi individualizate într-un titlu de creanță, prevederile alin. (2) - (5) aplicându-se în mod corespunzător.

(8) În procedura insolvenței, înscrierea creanței bugetare la masa credală se face de către direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.

(9) Sumele încasate potrivit prevederilor alin. (2) sunt venituri la bugetul de stat.

Puteți citi și dispozițiile finale ale Legii 195/2018, pe Agroazi.ro

Vizitatori Counter

003298080
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
3778
6962
52909
3198371
134031
203461
3298080

IP-ul tau: 18.208.159.25
Server Time: 2019-10-19 15:18:15