Demersuri legislative iniţiate de MADR, până la 31 martie 2010, pentru sprijinirea producătorilor agricoli

User Rating:  / 0
PoorBest 

Mihail Dumitru, de la preluarea portofoliului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, (sfârşitul lunii decembrie a anului 2009 şi până la data de 31 martie a.c.), a aprobat 30 de ordine ale ministrului care au fost publicate în Monitorul Oficial al României.

De asemenea, în acelaşi interval de timp, MADR a elaborat 36 de proiecte de acte normative (legi, ordonanţe de urgenţă, hotărâri de guvern).

Toate acestea vizează atât reglementarea sectorului, cât şi crearea condiţiilor pentru funcţionarea unor programe de finanţare europene, astfel încât să crească gradul de absorbţie al fondurilor europene.

Un act normativ foarte important elaborat şi publicat deja, este Ordonanţa de urgenţă nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli (Monitorul Oficial nr.204 din 31 martie 2010). Astfel, chiar din acest an şcolar, 2009/2010, România va implementa programul comunitar de încurajare a consumului de fructe în şcoli, de care vor beneficia 1.717.111 de elevi din clasele I-VIII. Pentru buna desfăşurare a Programului, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a încheiat un parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Sănătăţii. Bugetul programului este de 26.755.485 lei, respectiv 6.688.871,25 euro din care 19.976.400 lei (4.994.100 euro) reprezintă contribuţii financiare ale Uniunii Europene.

Alte acte normative elaborate de MADR şi aprobate de Guvern sunt „Ordonanţa de Urgenţă pentru completarea Titlului XI <Renta viageră agricolă> din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente” şi „Hotărârea Guvernului pentru completarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 556/2008 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2008-2010, precum şi a normelor de aplicare a acestuia”.

Totodată, au fost făcute eforturi pentru sprijinirea producătorilor agricoli şi a institutelor de cercetare, dar şi pentru rezolvarea situaţiei restanţelor către fermieri. S-a început reorganizarea institutelor de cercetare-dezvoltare conform legii 45/2009. Până în prezent s-au aprobat Hotărârile de Guvern privind reorganizarea a trei institute de cercetare: Staţiunea DANCU de la Iaşi, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru şi Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală Bucureşti. Rezolvarea problemelor legislative conferă institutelor, pe de o parte o securizare a patrimoniului şi stabilitate şi, pe de altă parte posibilitatea de a-şi  face programe de cercetare de perspectivă.

Au fost iniţiate mai multe acte normative care să ofere cadrul legal pentru a uşura munca agricultorilor. Între acestea se regăsesc Hotărârile de Guvern privind condiţiile de acordare de ajutoare de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării porcinelor şi păsărilor, aflate în proces de avizare interministerială.

Un alt proiect aflat la ministerele avizatoare este HG pentru distribuirea sumei stabilite în anexa Regulamentului UE nr. 1233/2009 al Comisiei, producătorilor de lapte şi produse lactate grav afectaţi de criza din sectorul laptelui. 

De asemenea, a fost elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind aprobarea nivelului şi condiţiilor de aplicare a accizei reduse la motorina utilizată în agricultură, act normativ care acum se află la Ministerul Finanţelor Publice.

În sprijinul fermierilor, MADR face eforturi să fie plătite toate datoriile restante din 2009. Până în prezent au fost plătite 1,21 miliarde de lei din restanţele de 1,8 miliarde de lei, din cauza resurselor bugetare limitate şi a epuizării plafonului financiar alocat pe trimestrul I de Ministerul Finanţelor Publice. Pe trimestrul II au fost emise ordine de plată pentru 125 de milioane lei.

În ceea ce priveşte buna funcţionare a unor programe de finanţare europene şi creşterea gradului de absorbţie al fondurilor europene, o primă măsură a fost stabilirea unui calendar clar al sesiunilor pe fiecare măsură din PNDR, cu termenele, numărul de sesiuni şi bugetul alocat pe fiecare sesiune. Acest calendar se impunea, astfel încât oricine doreşte să aplice pentru obţinerea de fonduri europene să ştie cu mult înainte când va fi o sesiune, pe ce sumă şi în ce dată trebuie să depună proiectele.

De asemenea, a fost lansată măsura 125, de dezvoltare a infrastructurii agricole şi forestiere, o măsură foarte solicitată. Pentru prima sesiune, ce se încheie pe 15.04, este disponibilă suma de 148 de milioane de euro, urmând a mai fi organizată o sesiune în toamnă.

Totodată, s-a lansat axa 4 pe Programul Operaţional pentru Pescuit (POP), în prezent aflându-se în derulare o campanie importantă de popularizare şi informare în teritoriu. MADR intenţionează să îi ajute pe posibilii beneficiari să îşi pregătească strategiile de dezvoltare şi să se constituie în parteneriate publice private. Sunt disponibile peste 100 de milioane de euro, fonduri care vor fi utilizate pentru dezvoltarea locală a comunităţilor pescăreşti.

În domeniul legislativ, a fost aprobată „Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea OUG nr74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul European de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european de pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei fondului SAPARD, Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit şi Fondul european pentru garantare agricolă prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare”.

Ca acţiuni de perspectivă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va lansa în cursul acestui an două noi scheme de sprijin pentru sectorul agricultură ecologică şi sectorul laptelui, respectiv „Schema de sprijin specific pentru calitatea produselor agricole din sectorul agriculturii ecologice” şi „Schema de sprijin în sectorul laptelui din zonele defavorizate”.

Aceste două ajutoare financiare, prioritare pentru anul 2010, sunt finanţate din FEGA ca urmare a deciziei României referitoare la implementarea Articolului 68 din Regulamentul (EC) 73/2009  prin care se prevede că statele membre pot utiliza până la 10% din plafoanele naţionale aferente plăţilor directe comunitare pentru acordarea de Ajutoare specifice în diverse sectoare prioritare, în limitele prevăzute de Regulament. Cele două scheme au fost notificate deja Comisiei Europene, urmând să fie elaborate procedurile de aplicare de către MADR.

De asemenea, MADR are în derulare un proiect cu Banca Mondială pentru reabilitarea sistemului de irigaţii, prin care vor fi reabilitate încă 100.000 de hectare. În prezent acordul de împrumut este semnat, există proiectele şi s-au finalizat licitaţiile. Urmează să fie semnate contractele şi poate începe implementarea.


Data adaugarii: 09.04.2010

Vizitatori Counter

003049461
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
709
6053
6762
2998156
88873
145668
3049461

IP-ul tau: 3.229.122.166
Server Time: 2019-09-16 02:58:18