Cadrul general pentru implementarea proiectelor cu cofinanțare europeană în domeniul pescuitului și afacerilor maritime

User Rating:  / 0
PoorBest 

Cadrul general pentru implementarea proiectelor cu cofinanțare europeană în domeniul pescuitului și afacerilor maritime pentru perioada 2014-2020 a fost aprobat de catre Executiv, in 11 mai 2016.

Guvernul a stabilit cadrul general de implementare a operaţiunilor finanţate prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 (POPAM 2014-2020), prin care își propune asigurarea unui sistem eficient de implementare, pentru creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene alocate României în acest sector. Prevederile aprobate sunt aplicabile atât cheltuielilor realizate din asistența Uniunii Europene, cât și din cofinanțarea națională, din bugetul de stat, bugetul local, alte surse publice și private

Categoriile de beneficiari ai operațiunilor finanțate prin acest program operațional vor fi stabilite în Ghidurile solicitantului aferente fiecărei măsuri, aprobate prin Ordin al ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Tot prin ordin al ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se stabilește și lista detaliată cu cheltuielile specifice fiecărei operațiuni finanțate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorității de Management pentru POPAM. Lista se publică în Monitorul Oficial, în termen de 45 de zile de la publicarea cadrului general de implementare a operațiunilor finanțate prin acest program.

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 este finanțat prin Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), unul dintre cele cinci fonduri structurale și de investiții europene (fondurile ESI). Fondul sprijină operatorii în tranziția către un pescuit durabil, ajută comunitățile din zonele de coastă să își diversifice activitățile economice, finanțează proiecte care creează noi locuri de muncă și îmbunătățesc calitatea vieții în regiunile de coastă ale Europei și facilitează accesul la finanțare.

Suma totală alocată României din FEPAM pentru 2014-2020 este de 168.421.371 euro.

Hotărârea de Guvern aprobată astăzi stabilește regulile privind proiectele care pot fi cofinanțate din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), precum și condițiile cu caracter general pe care o cheltuială trebuie să le îndeplinească cumulativ pentru a fi eligibilă.

O primă condiție pentru ca o cheltuială să fie eligibilă este ca ea să fi fost angajată de către beneficiar și plătită efectiv de acesta între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023, cu condiția ca operațiunea cofinanțată să nu fi fost încheiată în mod fizic sau implementată integral înainte de depunerea dă către beneficiar a cererii de finanțare în cadrul POPAM 2014-2020 la Autoritatea de Management, indiferent dacă toate plățile aferente au fost efectuate de către beneficiar.

De asemenea, cheltuielile trebuie să fie însoțite de facturi și documente contabile emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care au fost emise. Alte condiții care trebuie îndeplinite cumulat sunt legate de durata de execuție/implementare a operațiunii cofinanțate din FEPAM (stabilită la 24 de luni de la data semnării contractului), precum și de cuantumul cheltuielilor aferente subcontractării/subantreprizei sau al subcontractării de servicii, al costului achizițiilor de teren sau construcții sau al leasingului financiar din valoarea totală eligibilă a contractului. În cazul operațiunilor de investiții, cheltuielile pentru proiectare și asistență tehnică sunt eligibile în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, dacă operațiunea prevede construcții-montaj, sau 5% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, dacă operațiunea nu prevede construcții-montaj.

Respectarea acestor condiții și reguli este verificată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în calitate de Autoritate de Management pentru POPAM, în cursul procesului de verificare a cererilor de rambursare și în vederea semnării contractului de finanțare. În cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în contract, Autoritatea de Management este cea care va recupera sprijinul financiar public în mod proporțional cu gradul de neîndeplinire a fiecărui indicator asumat prin cererea de finanțare.

Vizitatori Counter

001994275
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
740
9160
19786
1932719
190875
190766
1994275

IP-ul tau: 54.242.115.55
Server Time: 2019-03-26 16:56:51