Reprezentanţii sanitari veterinari s-au întâlnit cu crescătorii de animale

User Rating:  / 0
PoorBest 

Reprezentanţii serviciilor sanitare-veterinare şi cei ai asociaţiilor de crescători de ovine şi caprine din judeţul Sibiu s-au întâlnit în 23 februarie 2016, la sediul unei locaţii din comuna Gura Râului pentru a discuta problemele cu care se fermierii, dar şi pentru a consolida relaţia dintre crescători şi veterinari.
         
Întâlnirea a fost iniţiată şi coordonată de Dr. Radu Nechiti, Preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari, Filiala Sibiu, în prezenţa reprezentanţiilor Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu şi a preşedinţilor a 8 Asociaţii ale Crescătorilor de Ovine şi Caprine care funcţionează în judeţul Sibiu.
         
Scopul principal al întâlnirii l-a constituit necesitatea dezbaterii unor probleme de interes comun cu care se confruntă crescătorii de animale şi în special proprietarii cu ovine, precum şi personalul sanitar veterinar, având ca scop consolidarea colaborării între cele două segmente pentru eficienţa activităţii în aceste domenii de activitate, în interesul crescătorului de animale şi cu efect în ansamblul economic al judeţului nostru.

În timpul reuniunii s-au dezbătut temele:

 • Gestionarea efectivelor de animale existente şi stadiul reactualizării bazei de date cu animalele identificate în exploataţiile nonprofesionale din judeţul Sibiu.
 • Responsabilităţi în implementarea O.U.G. nr. 23/2010, cu modificările şi complectările ulterioare, privind acţiunea de identificare şi înregistrare a animalelor.
 • Regimul înregistrării exploataţiilor (Ord 16 şi 112 / 2010)
 • Măsuri pentru respectarea legislaţiei referitoare la circulaţia animalelor pe teritorul judeţului, naţional, intracomunitar, import, export.
 • Modalităţile de efectuare a acţiunilor sanitare veterinare obligatorii, prevăzute pentru această perioadă a anului 2016 şi propuneri pentru îmbunătăţirea programul strategic.
 • Discuţii cu alte teme specifice, respectiv de organizare şi asociere în domeniul creşterii animalelor, soluţii pentru valorificarea cât mai rentabilă a  animalelor vii şi a produselor obţinute de la acestea.
 • Valorificarea mieilor pentru perioada Sărbătorilor Pascale şi în perspectivă.
 • Obligaţii ale proprietarilor de animale pentru a beneficia de spijinul acordat de Guvernul României  prin suvenţii, premii, despăgubiri pentru animale bolnave, acţiuni pentru supravegherea bolilor şi pentru activitatea de identificarea şi înregistrarea animalelor.

Gestionarea efectivelor de animale şi reactualizarea bazei de date care să corespundă cu realitatea din fiecare exploataţie, zonă în care s-au identificat unele necomformităţi legate de existenţa de animale neidentificate, de substituirea de crotalii, sau de faptul că nu se comunică medicului veterinar arondat în termen legal mişcările de animale efectuate în exploataţie a fost subiectul central al întâlnirii.

Aceste neconformităţi îi responsabilizează  pe deţinătorii de animale care nu au prezentat deţinătorului bazei de date (respectiv medicul veterinar de liberă practică arondat) documentele justificative pentru animalele intrate sau ieşite din exploataţie, la data stabilită deşi aveau, conform legislaţiei, această obligaţie.

S-a stabilit ca odată cu efectuarea inspecţiilor în exploataţiile nonprofesionale ale agricultorilor, proprietarii de animale să dovedească o atitudine activă şi corectă faţă de personalul sanitar veterinar, implicat, scopul acţiunii fiind calificarea şi menţinerea statusului exploataţiilor sub raportul stării de sănătate a animalelor, corelat cu activitatea de identificare şi înregistrare a exploataţiilor şi animalelor, înregistrarea evenimentelor care nu au fost notificate de proprietar conform prevederilor legale în vigoare şi care au fost declarate de acesta la momentul inspecţiei, în vederea corelării efectivelor existente în exploataţie cu cele înregistrate în baza naţională de date informatice.

S-a precizat că prin respectarea şi implementarea legislaţiei în vigoare din acest segment, crescătorii de animale pot beneficia de o sumă de avantaje începând cu posibilitatea de a valorifica animale vii, produse obţinute de la acestea, precum şi însemnate fonduri băneşti acordate de Guvernul României, sau din programele europene din domeniul agricol.

De asemenea, cu asentimentul participanţiilor s-a evidenţiat necesitatea consolidării funcţionării asociaţiilor de profil bine definite din punct de vedere juridic şi material care să cuprindă toţi crescătorii de animale şi care în baza unui program de management care să cuprindă gestionarea întregii activităţi de la creşterea animalelor la producerea, procesarea până la valorificarea produselor finite, program prin care să se obţină venituri financiare necesare pentru fiecare membru din asociaţie, dar şi pentru un fond de dezvoltare prin aplicarea unor tehnologii moderne în domeniul producerii şi distribuţiei produselor animaliere.

Preşedinţii de asociaţii au prezentat şi unele aspecte necomforme constatate în relaţia de colaborare cu unii medicii veterinari, în special privind prestanţa şi operativitatea în efectuarea unor activităţi sanitare veterinare, precum şi necesitatea unei mai bune comunicări spre crescătorii de animale.

Discuţiile s-au concluzionat cu necesitatea implementării unor obligaţii şi responsabilităţi din partea ambilor parteneri (crescător de animale - medic veterinar) cu referire la:

 • Să solicite medicului veterinar de liberă practică împuternicit înregistrarea exploataţiei în Registrul Naţional al Exploataţiilor şi să îşi achiziţioneze crotalii pentru identificarea animalelor;
 • Să se respecte prevederilor din Legea nr. 191 / 2012 pentru aprobarea O.U.G. nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea animalelor cu modificările şi completările ulterioare;
 • Să se comunice medicului veterinar arondat orice eveniment de naştere, sacrificare pentru consum propriu, moarte, pierdere crotalie, dispariţie, sau regăsire animal;
 • Să se solicite medicului veterinar împuternicit arondat, eliberarea formularului de mişcare, în cazul mutării animalelor între două exploataţii diferite sau să îi predea acestuia exemplarul negru al documentului de mişcare în cazul achiziţionării ori vânzării animalelor de la mijlocitori de afaceri cu animale vii sau exploataţii comerciale;
 • Să predea medicului veterinar împuternicit crotalia animalului sacrificat pentru consum propriu şi să solicite eliberarea formularului de declarare eveniment;
 • Să păstreze şi să arhiveze în ordine cronologică toată formularistica ce îi este remisă de medicul veterinar împuternicit (aceasta constituindu-se în registrul de exploataţie);
 • Să îşi achiziţioneze crotalia duplicat în cazul pierderii crotaliei şi să solicite medicului veterinar împuternicit aplicarea acesteia.
 • Fiecare asociaţie constituită să asigure asistenţa sanitară veterinară realizatăprin contract cu un medic veterinar de liberă practică, oeganizat în condiţii legale şi împuternicit de D.S.V.S.A Sibiu;
 • Să se găsească soluţii legale, cu spijinul autorităţiilor locale, pentru amenajarea unor abatoare de mică capacitate la nivel de comune, sau puncte de sacrificare a mieilor în perioada Sărbătorilor de Paşte;
 • Pentru valorificarea producţiei primare, sau a  produselor alimentare obţinute prin procesarea producţiei primare să solicite D.S.V.S.A. Sibiu documentul de Inregistrare Sanitară Veterinară pentru Vânzare Directă, sau dupa caz de Vânzare cu Amănuntul şi să aplice toate măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de contaminare a produselor de origine animală în timpul obţinerii, transportului şi a comercializării.


S-a recomandat ca o parte din fondurile obţinute din suvenţiile acordate de stat pe cap de animal, să fie folosite pentru îmbunătăţirea activităţii zootehnice şi pentru plata unor acţiuni de prevenire a bolilor la animale.

De asemenea, s-au făcut propuneri pentru creşterea calităţii umane şi profesionale a personalului care activează în acest sector.

Modul în care au fost dezbătute temele supuse atenţiei, precum şi concluziile finale deonstrează că în judeţul Sibiu, sunt asigurate premizele unei colaborări eficiente între servicile sanitare veterinare şi toţi crescătorii de animale, inclusiv proprietarii de ovine, care să includă respect reciproc, o informare şi comunicare corectă a problematicii curente şi de perspectivă.

Vizitatori Counter

003101191
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
695
13313
695
3042585
140603
145668
3101191

IP-ul tau: 18.207.136.184
Server Time: 2019-09-22 02:49:11