Recomandări privind producerea furajelor pentru animale

User Rating:  / 1
PoorBest 

furafe animalePrincipiul de bază al politicii Uniunii Europene privind siguranţa alimentară este aplicarea unei abordări integrate de tipul „de la fermă la consumator”, care să acopere toate sectoarele lanţului alimentar: producţia de furaje, sănătatea plantelor şi a animalelor, bunăstarea animalelor, producţia primară, procesarea alimentelor, depozitarea, transportul, vânzarea cu amănuntul, precum şi importul şi exportul acestora, se arată într-un comunicat de presă al Colegiului Medicilor Veterinari din județul Sibiu.

În cadrul acestor politici europene, o strategie importantă are la bază implementarea legislaţiei privind siguranţa alimentelor şi a furajelor.

Colegiul Medicilor Veterinari din județul Sibiu menţionează că este bine ştiut că o zootehnie profitabilă are nevoie de animale sănătoase şi puternice. cu potențial de producție ridicat, element în care calitatea furajelor și administrarea lor corectă are un rol determinant asupra performanței şi a sănătăţii animalelor.

Calitatea hranei pentru animale presupune cantitate şi calitate corespunzatoare, o valoare nutritivă la nivelul cerinţelor fiziologice, specifice fiecărei specii, rase, categorii de vârstă sau greutate, absenţa contaminanţilor, accesul liber la hrană şi apă, în funcţie de tipul de hrănire, de numărul de tainuri zilnice corelat cu sistemul de creştere şi întreţinere.

În procesul de obţinere a sortimentelor de furaje, datorită unor abateri de la normele de siguranţă calitativă a acestora, în fazele de producţie, fabricare, transport şi distribuţie, se poate produce contaminarea accidentală sau deliberată a hranei pentru animale cu impact nedorit asupra sănătăţii a precum şi a siguranţei alimentelor destinate consumului uman.

Principalele surse de contaminare a furajelor în constituie factorii de mediu (solul, apa, aerul, etc), factori din zona vegetală (plante necomestibile, sau cu acţiune toxică) folosire iraţională a ingrăşămintelor chimice, a produselor fitofarmaceutice, a medicamentelor de uz veterinar, mucegaiurile şi micotoxinele, prin manipularea şi eliminarea deşeurilor defectuoasă, precum şi diferite specii de animale, insecte şi rozatoare.

Producerea, calitatea și modul de distribuție a furajelor poate fi influiențată de modificările în timp a politicilor şi strategiilor privind dezvoltarea economiei și implicit a agriculturii şi a zootehniei unei ţări.

Această stare impune ca fermierii şi alţi agricultori cu activitate în domeniul zootehnic să beneficieze mai mult ca oricând de specialişti, medici veterinari, nutriţionişti etc. ca parteneri competenţi şi de încredere pentru susținere şi consiliere în problemele de sănătate şi nutriţie a animalelor crescute în scop economic sau de companie.

Pentru ca operatorii cu activitate in domeniul hranei pentru animale să garanteze că furajele pe care le produc şi le dristribuie nu au un efect negativ asupra sănătăţii umane sau a sănătăţii animalelor, iar produsele alimentare obţinute de la animale nu devin un factor de risc pentru consumul uman, trebuie să respecte următoarele obligaţii:

 • să posede documentul de autorizare / inregistrare sanitară veterinară în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.S.V.S.A nr. 16 / 2010 şi 109 / 2010;
 • să respecte condiţiilor generale de funcţionare şi igienă conform prevederilor Regulamentului C.E.nr. 852/2004 şi a Reg. C.E. nr.183 / 2005;
 • să aplice tehnologii adecvate respectând densitățile de semănat, utilizând semințe certificate din soiuri de bună calitate, executând semănatul la timp și efectuarea, din timp. a analizei solulului pentru a realiza cea mai bună formulă de fertilizare în vederea obținerii de producții ridicate si de bună calitate;
 • să menţină in stare de igienă instalaţiile, echipamentele, containerele, ambalajele şi vehiculele utilizate pentru producerea, prepararea, calibrarea, ambalarea, şi transportul furajelor şi să evite orice sursă de contaminare a acestora;
 • să dovedească prin documente calitatea şi salubritatea materilor prime, folosite în procesul tehnologic, precum şi faptul că acestea au fost achiziţionate din unităţi sau de la furnizori care au asigurată asistenţă de specialitate, deasemenea în care să fie înscrise furnizorul, categoria produsului, data recepţionării, cantitatea, precum şi celelalte date pentru stabilirea trasabilitaţi;
 • sa evite orice contaminare din aer, sol, apă, ingrăşăminte, biocide, produse fitofarmaceutice, medicamente de uz veterinar a materilor prime şi a sortimentelor de furaje preparate;
 • să asigure sursa de apă potabilă care să fie utilizată atât la procesul tehnologic, cât şi la menţinerea stării de igienă şi curăţenie a personalului şi a utilităţilor;
 • să asigure efectuarea acţiunilor de dezinfecţie a spaţiilor tehnologice, a utilajelor şi ustensilelor folosite, protejarea spaţiilor şi a furajelor de insecte şi rozătoare prin măsuri specifice;
 • să asigure echipamente de protecţie sanitară pentru personalul angajat precum şi existenţa documentelor din care să rezulte starea de sănătate a acestora;
 • să respecte programul de autocontrol prin afuirea de probe la laboratorul de referinţă pentru determinarea incărcăturii cu pesticide, microtoxine (în special aflatoxine), metale grele, rezidii de medicamente, coccidiostatice organisme modificate genetic, prezenţa salmonelelor şi alţi parametrii la anumite solicitări şi să respecte recomandările menţionate în buletinele emise de către specialişti în cazul unor necomformităţi;
 • să gestioneze cu atenţie prin antrepozitarea şi manipularea separată a deşeurilor şi substanţelor periculoase, în scopul evitării pericolului de contaminare;
 • să notifice autorităţilor competente suspiciunea sau constatarea unor necomformităţi sau abateri de la cerinţele de calitate şi salubritate privind siguranta furajelor destinate pentru animale şi păsări;
 • să colaboreze cu serviciile sanitare veterinare, cu factorii responsabili din domeniu producerii şi utilizării furajelor, cu scopul de a fi informaţi asupra măsurilor care trebuie aplicate pentru a preveni contaminarea furajelor, pentru ridicarea calităţii acestora, factor necesar în apărarea sănătăţii animalelor cât şi a populaţiei.
  Întreg procesul de producere, depozitare, distribuţie a furajelor precum şi utilizarea lor în hrana animalelor şi a păsărilor este permanent monitorizat şi controlat de personalul de specialitate din cadrul D.S.V.S.A. județeană și a unitățiilor teritoriale subordonate.

Vizitatori Counter

001138675
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
4130
6665
35951
1065150
91961
73915
1138675

IP-ul tau: 54.80.87.166
Server Time: 2018-10-20 15:46:27