Obligaţii şi responsabilităţii privind supravegherea şi prevenirea bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om

User Rating:  / 0
PoorBest 

animale domestice iarnaCondiţiile geo-climaterice caracteristice ţării noastre, au determinat dealungul timpului ca o parte împortantă a populaţiei să se ocupe cu creşterea animalelor, activitate care  reprezentă  şi o ramură indispensabilă a agriculturii modern, activitate care asigură bunăstarea acestora dar şi a populaţiei în ansamblul ei, prin produsele pe care animalele le furnizează, produse necesare traiului zilnic, precum şi venituri însemnate prin valorificarea de animale vii şi a producţiei de lapte, carne, ouă, piei, lână şi alte produse şi subproduse de origine animală.

Extinderea şi dezvoltarea activităţiilor din domeniul creşterii animalelor şi a procesării producţiei, ca materie primă de origine animală, garantează operatorilor economici rentabilizarea investiţiilor prin valorificarea superioară a animalelor vii şi a produselor finite, solicitate pe piaţa naţională, intracomunitară şi la export.

Statul sprijină activitatea de apărare a sănătăţii animalelor prin asigurarea cadrului instituţional şi juridic, a resurselor financiare şi a bazei tehnico-materiale necesare pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor din domeniul sanitar-veterinar, precum şi prin acordarea crescătorilor de animale de sprijin financiar în cadrul programelor de dezvoltare rurală, sau prin diferite forme de suvenţii.

O condiţie esenţială pentru realizarea unui spor de efective şi implicit de produse animaliere scontate, cantitativ şi calitativ, o constituie starea de sănătate a animalelor, condiţie care implică responsabilităţi şi obligaţii din partea crescătorilor de animale, a asociaţiilor de profil, a autorităţiilor locale, precum şi a serviciilor sanitare veterinare şi care se concretizează prin promovarea politicilor in domeniul sanitar-veterinar  stabilite în programul naţional de supraveghere, prevenire şi combatere a bolilor la animale, a celor transmisibile la om, siguranţa alimentelor, protecţia animalelor şi a mediului.

Proprietarii şi deţinătorii de animale au obligaţia de a respecta măsurile pentru a asigura protecţia şi bunăstarea animalelor şi de a evita apariţia unor boli transmisibile prin:

 • Respectarea Ordinului Preşedintelui A.N.S.V.S.A nr.16/ 2010, complectat cu Ordinul112/ 2010 şi Ordinul 69/ 2016 privind procedura de înregistrare sau autorizare sanitară veterinară a exploataţiilor cu animale şi păsări vii crescute în scop economic.
 • Să colaboreze cu medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, arondaţi, pentru identificarea şi înregistrarea la timp a animalelor, existente în exploataţie şi pentru reactualizarea bazei de date în funcţie de mişcăriile de efective survenite în exploataţie.
 • Să comunice medicului veterinar, la data producerii, mişcările survenite în efectiv, prin fătări, cumpărări, vânzări, mortalităţi.
 • Să solicite medicului veterinar carnet de sănătate pentru animalele aflate în proprietate, complectat la zi cu acţiunile sanitare veterinare efectuate, documentele de mişcare şi de certificare a stării de sănătate, necesare pentru intenţia de comercializare a animalelor.
 •  În timpul mişcării animalelor, deţinătorii să aibă asupra lor următoarele documente:
  •    Cartea de exploataţie
  •    Formularul de mişcare
  •    Cartea de sănătate al animalului
  •    Paşaportul (în cazul speciei bovine şi cabaline)
  •    Certificatul de sănătate şi documentul privind informaţile pentru lanţul alimentar. în cazul mişcării către abator.
 • Să colaboreze cu servicile veterinare pentru efectuarea acţiunilor de prevenire a îmbolnăvirii animalelor, prin supravegherea clinică a stării de sănătate a acestora, supravegherea unor boli transmisibile prin examinarea în laborator a probelor recoltate de la animale şi păsări în acest scop, tratamente antiparazitare, operaţiuni de vaccinare profilactică etc.
 • Să respecte dispoziţiile autorităţii veterinare privind izolarea şi eliminarea din efectiv a animalelor diagnosticate cu boli transmisibile.
 • Să asigure şi să respecte normelor de protecţie şi bunăstare a animalelor şi păsărilor, privind adăpostirea, hrănirea, adăparea, exploatarea şi a normelor de microclimat.
 • Să efectuieze curăţirea mecanică şi dezinfecţia adăposturilor, acţiunile de deratizare,  cu unităţi şi personal de specialitate.
   Asigurarea  condiţiilor de evacuarea şi depozitare a dejecţiilor, a gunoiului, în platforme sau staţii de epurare, astfel încât să nu constituie surse de difuzare a bolilor.
 • Să colecteze cadavrele şi deşeurile animaliere în vederea transportului, cu sprijinul autorităţilor locale, la unitatea de distrugere Protan.
 • Pentru a-şi valorifica legal producţia primară, sau produsele alimentare obţinute prin procesarea producţiei primare, să solicite D.S.V.S.A judeţeană, documentul de înregistrare pentru vânzare directă, sau dupa caz de vânzare cu amănuntul.
 • Să comercializeze produsele alimentare numai în unităţi sau spaţii autorizate sanitar veterinar, cu respectarea regulilor de igienă şi temperatură în zonele de depozitare şi expunere.
  În baza responsabilităţiilor ce le revin şi pentru a asigura un sprijin concret şi eficient crescătorilor de animale, serviciile sanitare veterinare de stat şi private oferă o serie de servicii cu referire la :
 •  Asigurarea bazei umane şi materiale necesare pentru efectuarea acţiunilor sanitare veterinare de prevenire şi combatere a bolilor la animale.
 • Implementerea legislaţiei privind identificarea, înregistrarea şi mişcarea animalelor.
 • Supravegherea clinică a stării de sănătate a efectivelor, prin examene clinice şi efectuarea de tratamente de necesitate, profilactice sau curative în funcţie de cazuistică;
 • Măsuri de supraveghere a unor boli transmisibile, prin examinarea în laborator a probelor recoltate de la animale în acest scop.
 • Monitorizarea circulaţiei animalelor, a produselor, a subproduselor de origine animală, a medicamentelor şi a  produselor biologice.
 • Despăgubirea proprietarilor de animale în vederea lichidării rapide a unor focare de boli transmisibile la animale.

Medicii veterinari caută permanent să menţină o bună colaborare cu crescătorii de animale, cu asociaţiile crescătorilor de animale constituite, cu micii producători de bunuri alimentare, prin întâlniri şi informări reciproce cu problematica existentă, prin soluţionarea operativă a doleanţelor şi solicitările acestora, deasemenea verifică şi controlează modul cum sunt respectate obligaţiile privind prevenirea apariţiei unor cazuri de îmbolnăvire la animalele din proprietate şi aplică măsuri corective în cazul identificării unor necomformităţi.               

Dr. Penţea Ioan  Secretar al Colegiului Medicilor Veterinari din judeţul Sibiu

Vizitatori Counter

003049742
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
990
6053
7043
2998156
89154
145668
3049742

IP-ul tau: 3.229.122.166
Server Time: 2019-09-16 03:48:45