Cum se valorifică corect laptele?

User Rating:  / 0
PoorBest 

lapteProducerea şi valorificarea laptelui este atent monitorizată de la procesul de obţinere în exploataţie, la colectare, transport, la procesare, până la consumator, având la bază Regulamentul C.E nr. 853/2004, care stabileşte norme specifice de igienă şi calitate pentru laptele crud destinat prelucrării, cu prioritate în unităţile de procesare a laptelui, autorizate pentru schimburi intracomunitare, unități obligate să recepţioneze şi să proceseze doar laptele crud provenit de la exploataţii cu vaci, care îndeplinesc criterile de calitate impuse prin legislaţia europeană, transpusă în legislația națională din acest domeniu.

Crescătorii de vaci cu lapte, dar şi operatoriii din domeniul procesării şi comercializării laptelui crud trebuie să se supună cerinţelor de de calitate.

Potrivit Colegiului Medicilor Veterinari din Sibiu, aceste standarde sunt respectate dacă:

 • laptele provin din centre de colectare lapte care sunt autorizate sanitar veterinar;
 • nu depăşește 100.000, numărul total de germeni / ml la 30°C, media geometrică, constatată pe o perioadă de două luni, cu cel puţin două analize pe lună;
 • numărul de celule somatice (care reprezintă sănătate a ugerului) sub 400.000, media geometrică constatată pe o perioadă de 3 luni, cu cel puţin o analiza pe lună;
 • cantitatea şi calitatea laptelui de vacă este influienţată de o serie de factori interni, de mediu, sau economici, respectiv:
  - rasa, familia sau linia animalelor,
  - individualitatea - producţia fiind influienţată de metabolismul fiecărui animal,
  - cofiguraţia, forma şi dezvoltarea ugerului,
  - vârsta vacii corelată cu perioada de lactaţie,
  - factori de mediu (temperaturile ridicate, ploile şi umiditate excesivă)
  - calitatea nutritivă a furajelor şi modul lor de administrare,
  - asigurarea permanentă a apei potabile,
  - condiţiile de zooigienă şi microclimat,
  - igiena şi sistemul de muls,
  - calitatea profesională a personalului îngrijitor.
  - raportul între preţul laptelui şi al furajelor,
  - condiţiile de remunerare a personalului care lucrează în sectorul producţiei de lapte şi în afara acestui sector,
  - modificările şi structura de producţie a unităţilor agricole producătoare de lapte, 

Situaţia existentă la această dată, impune crescătorilor de vaci cu lapte, operatorilor economici din acest domeniu, să întreprindă acţiuni cât mai constructive şi utile pentru aplicarea unor măsuri şi derularea unor programe menite să ducă la îmbunătăţirea şi menţinerea calităţii laptelui crud de vacă, a sistemului de colectare a laptelui de vacă şi la modernizarea şi dezvoltarea exploataţiilor agricole, în acord cu cerinţele şi reglementările legislative actuale, pentru ca acest produs şi derivatele obţinute prin procesare în ţara noastră să fie solicitate pe piaţa naţională, europeană şi la export, în cantităţi cât mai mari.

În acest sens, în cadrul programulului anual pentru îmbunătăţirea şi menţinerea calităţii laptelui crud, materie primă, se recomandă acţiuni care să cuprindă: 

 • Asigurarea, în exploataţiile care deţin vaci de lapte, a condiţiilor prevăzute de normele specifice în vigoare cu privire la adăpostirea animalelor, igiena mulsului şi depozitarea laptelui crud;
 • Respectarea măsurilor administrative din exploataţii cu referire la, evidenţa strictă a efectivelor, înregistrarea exploataţiei, identificarea şi înregistrarea animalelor, ţinerea registrului de exploataţie, existența unui contract cu un medic veterinar de liberă practică;
 • Implementarea în exploataţile cu vaci producătoare de lapte a condițiilor tehnologice eficiente, prin realizarea programelor de modernizare-restructurare de funcționare, având ca prioritate asigurarea mulsului mecanic şi dotarea cu tancuri pentru răcirea laptelui;
 • Obligaţia crescătorilor de vaci care deţin exploataţii de producţie şi care livrează lapte crud unităţilor de procesare prin intermediul centrelor de colectare lapte pentru a respecta următoarele: 

- asigurarea condiţiilor de biosecuritate în exploataţiile de vaci cu lapte prin: restricţionarea circulaţiei de animale şi personal, asigurarea unui flux tehnologic la nivelul cerinţelor actuale, igiena adăposturilor şi a animalelor, monitorizarea stării de sănătate a animalelor şi a personalului angajat, astfel încât să se evite contaminarea fizică, chimică sau microbiologică a laptelui crud;

- să asigure că mulsul se desfăşoară în condiţii igienice, prin spălarea şi dezinfectarea ugerului, a aparatelor de muls şi a ustensilelor folosite în acest scop;

-să asigure că laptele provenit de la animale bolnave sau suspicionate de a fi bolnave, aflate sub tratament medicamentos, nu este livrat la centrul de colectare decât cu acceptul scris al medicului veterinar;

-să existe în dotare echipamente (tanc de răcire) care să asigure o răcire imediată a laptelui după muls la maxim 8 grade Celsius;

- să asigurare echipamente de protecţie pentru personalul responsabil cu mulsul animalelor, precum şi manipularea corespunzatoare a echipamentelor de muls şi a celor de depozitare a laptelui crud;

- să transporte imediat după muls laptele crud la centrul de colectare şi să evite contaminarea a acestuia pe timpul transportului;

- Monitorizarea parametrilor de calitate la laptele crud, materie primă, prin afluire de probe de la exploataţiile comerciale, din centrele de colectare lapte autorizate (lapte provenit de la crescătorii individuali) şi din unităţile de procesare lapte, la laboratorul judeţean acreditat;

-  Să colaboreze și să participe activ la efectuarea acţiunilor sanitare veterinare obligatorii, sau acţiuni de necesitate, stabilite de medicii veterinari (acţiuni de supraveghere prin afluirea de probe pentru examene de laborator, vaccinări imunoprofilactice, tratamente antiparazitare, examinarea apei potabile, dezinfecţii, dezinsecţii, deratizări, etc.)

- Participarea operatorilor din domeniile producţiei, colectării şi procesării laptelui, la acţiuniile de informare, organizate de specialiştii în domeniu, cu privire la măsurile ce trebuie întreprinse pentru asigurarea conformităţii laptelui crud cu standardele Uniunii Europene;

-Să colaboreze cu autorităţile locale, D.S.V.S.A. D.J.A. Oficiul de Consultanţă pentru Agricultură, Asociaţile crescătorilor de animale, operatorii din industria laptelui şi alte organizaţii implicate;

În vigoare sprijină crescătorii de vaci cu lapte care doresc să valorifice producţia primară, sau produsele obţinute prin procesarea producţiei primare, însă cu obligaţia să solicite D.S.V.S.A. judeţeană, documentul de înregistrare pentru vânzare directă sau cu amănuntul, document care stabileşte: codul producătorului, produsele care se valorifică, cantitatea, locul de comercializare şi aria de distribuţie, situaţie prin care personalul de specialitate sanitar veterinar poate monitoriza şi controla respectarea prevederilor legale în domeniul producerii, procesării şi valorificării laptelui crud şi a derivatelor din lapte.

Vizitatori Counter

003101240
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
744
13313
744
3042585
140652
145668
3101240

IP-ul tau: 18.207.136.184
Server Time: 2019-09-22 02:57:40