Apărarea sănătăţii animalelor şi a oamenilor" este scopul serviciilor sanitare veterinare

User Rating:  / 0
PoorBest 

Medicina veterinară, ca profesie, a apărut o dată cu creşterea animalelor, în perioada începuturilor societăţii omeneşti, fiind aplicată la început instinctiv, nu a existat diferenţiere între măiestria vindecării bolilor la om şi animale, iar mai târziu această activitate se va diferenţia, devenind o profesie de sine stătătoare.

Prima şcoală veterinară din lume a luat fiinţă la Lyon, în 1762, iar în ţara noastră, primele cursuri de medicină veterinară au început în cadrul a două instituţii medicale umane din Cluj şi Sibiu, apărând mai târziu şi în alte zone ale ţării.

Pe parcursul anilor şcolile de medicină veterinară s-au dezvoltat şi perfecţionat permanent, asigurând societăţii specialişti de înaltă ţinută profesională pentru acest important domeniu în care medicul veterinar, are ca obiectiv promovarea politicilor naţionale în domeniul sanitar veterinar, ca strategii pentru apărarea sănătăţii animalelor, sănătatea publică, protecţia şi bunăstarea animalelor, protecţia mediului şi siguranţa alimentelor, monitorizarea operatorilor din industria alimentară şi protejarea oamenilor care consumă produse alimentare de origine animală şi non animală.

Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberală şi independentă, cu organizare autonomă reglementată. Este organizată şi functionează în baza principiului autonomiei, în cadrul forului profesional reprezentt de Colegiul Medicilor Veterinari.

Primul Colegiu al Medicilor Veterinari s-a înfiinţat prin Decretul – Lege nr. 3594 din 30 septembrie 1939, semnat de Regele Carol al II-lea Colegiul a fost condus de Dr. Gheorghe Ionescu – Brăila, primul său Decan.

Primul Colegiu a fost organizat în 11 secţiuni corespunzătoare celor 10 Ţinuturi administrative ale ţării şi Municipiul Bucureşti. Activitatea s-a întrerupt în anul 1948, reluându-se în anul 1998, odată cu adoptarea Legii 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, ca formă de organizare autonomă, non-guvernamentală, apolitică şi non-profit, an în care a fost constituit şi Colegiul medicilor veterinari din judeţul Sibiu, ca filială a Colegiului Naţional, care cuprinde 176 de membrii în activitate.

Odată cu înfinţarea  în anul 2004 a A.N.S.V.S.A, ca organ de specialitate, cu personalitate juridică în subordinea Guvernului şi în coordonarea Primului Ministru, cu rol de reglementare şi control în domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, s-a consolidat şi îmbunătăţit, pe lângă activitatea medicilor veterinari din reţeaua de stat şi activitatea medicilor veterinari de liberă practică.

O parte din această categorie profesională, cu liberă practică, s-a organizat în circumscripţii sanitare veterinare teritoriale, concesionând cu autoritatea sanitară veterinară efectuarea unor acţiuni de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om cuprinse în programul naţional, asigurând prin aceasta statusul de sănătate animalelor şi creerea de locuri de muncă.

Trecerea la economia de piaţă, aplicarea măsurilor de reformă în agricultură, apariţia şi consolidarea rapidă a proprietăţii private asupra animalelor şi produselor de origine animală au condus la o diversificare a domeniilor în care se exercită profesiunea de medic veterinar.

Statutul de stat membru al Uniunii Europeane impune un mod de organizare şi exercitare a profesiei de medic veterinar în România, pentru a o face compatibilă cu principiile legislaţiei Uniunii Europene în domeniu, medicii veterinari având posibilitatea să-şi valorifice în deplină  libertate, cunoştiintele şi experienţa pe care au dobandit-o, în condiţii de dotare tehnică din ce în ce mai bune şi cu siguranţă  într-o competiţie profesională.

Regulile impuse de normele europene trebuie însoţite de intensificarea activităţii profesionale a personalului sanitar veterinar, o mai atentă supraveghere a evoluţiilor concrete din teren.

În acest context medicii veterinari îşi propun permanent să îşi organizeze mai bine  activitatea, să răspundă eficient şi profesional la solicitările celui mai apropiat partener, crescătorul de animale.  

Colegiul Medicilor Veterinari, Filiala judeţului Sibiu are în evidenţă 176 de medici veterinary, în activitate, din care un număr de 50 profesează în sectorul de stat, 44 gestionează circumscripţii sanitare veterinare care au încheiat contract de concesiune cu D.S.V.S.A. Sibiu, 37 sunt titulari la unităţi medicale veterinare private şi 45 sunt angajaţi în unităţi medicale, unităţi economice sau în învăţământ.

Conducerea Colegiului Medicilor Veterinari Sibiu ţine legătura şi cu cei 55 de medici veterinari pensionari, existenţi în judeţul nostru, care nu mai profesează medicina veterinară, dar care în perioada de activitate au contribuit prin profesionalism şi devotament la creşterea prestigiului medicului veterinar, fiind totodată exemple de urmat pentru generaţiile mai tinere.

Medicii veterinari în activitate sunt organizaţi în 46 cabinete medicale veterinare care acoperă activitatea a 54 circumscripţii sanitare veterinare concesionate, 27 cabinete medicale şi 19 unităţi farmaceutice, private, care au titulari medici veterinari cu liberă practică şi 45 de medici veterinari cu liberă practică angajaţi în diferite unităţi de profil,

Anual  personalul sanitar veterinar în activitate, din judeţul Sibiu, gestionează din punct de vedere sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor un efectiv mediu de 43.500 capete bovine, 8.100 capete cabaline, 620.000 capete ovine şi caprine, 72.000 capete porcine, 520.000 păsări, 43.100 animale de companie, precum şi alte specii (animale de blană, iepuri, familii de albine, peşti,etc)

Sunt supravegheate pe traseul lanţului de siguranţă alimentară, 3.550 de obiective care cuprind unităţii de procesare materii prime de origine animală şi vegetală, depozite alimentare, unităţi de comercializare, unităţi de alimentaţie publică, cantine şcolare şi sociale, laboratoare de cofetărie, patiserie, alte unităţi specifice, de procesare şi comercializare produse de origine animal şi non animală.

De asemenea sunt supravegheaţi 788 producători individuali, înregistraţi, care valorifică producţia primară de lapte, miere şi ouă, peşte, produse vegetale, precum şi alte unităţi cu profil zootehnic şi prestatoare de servicii în domeniu.      

Pentru a se asigura o stare de sănătate şi bunăstare a animalelor şi păsărilor care se cresc în scop economic în judeţul nostru, medicii veterinari în activitate,  efectuează anual, în medie, 194.400 acţiuni de supraveghere clinică a bolilor, 5.700.000 operaţiuni de vaccinări imunoprofilactice, 585.000 tratamente antiparazitare şi 133.300 examene de laborator. pentru supravegherea bolilor transmisibile cu importanţă majoră, acţiuni care au asigurat, ca în judeţul nostru să nu evoluieze boli infecto contagioase majore.

De asemenea prin efectuarea anual a peste 8.800 de inspecţii şi controale, se urmăreşte implementarea legislaţiei din domeniul alimentar în unităţi care produc, procesează, depozitează, transportă şi comercializează produse alimentare de origine animală şi non animală, acţiuni care  asigură populaţiei produse alimentare de calitate şi salubre.

Se urmăreşte permanent, în coordonarea Colegiului Medicilor Veterinari, perfecţionarea profesională prin participarea la instruiri, specializări, simpozioane şi conferinţe,organizate la nivel naţional şi local, pentru ca medicul veterinar să se poziţioneze în continuare ca rol de frunte în societatea românească, pentru toate domeniile în care acţionează, să prezinte un tot mai mare interes şi aport pentru dezvoltarea economiei naţionale.

Serviciile veterinare din judeţul Sibiu, au acţionat şi vor acţiona şi în viitor cu competenţă şi fermitate pentru a impune respectarea legii, a normelor tehnice ale Comisiei Europene, să acţioneze prin mijloace profilactice sau de combatere, în toate cazurile de apariţie a unor boli transmisibile, pentru apărarea sănătăţii animalelor şi să garante prin analize şi examene de laborator salubritatea produselor de origine animală şi non animală, destinate consumului uman, să prevenim transmiterea de boli de la animale la om, contribuind astfel la apărarea sănătăţii publice precum şi în derularea schimburilor comerciale intracomunitare şi import-export, în protejarea mediului si alte proprietati actuale.

Pentru ca profesia noastră să-şi urmeze calea cea mai bună se impune să fim uniţi, activi, încrezători în noi şi în forţele noastre.
Dr.  Penţea  Ioan   -  Secretar  Executiv al Colegiului Medicilor Veterinari din Judeţul Sibiu

Vizitatori Counter

003101078
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
582
13313
582
3042585
140490
145668
3101078

IP-ul tau: 18.207.136.184
Server Time: 2019-09-22 02:28:03