OBLIGATIILE MICILOR PRODUCATORI

User Rating:  / 0
PoorBest 

Obligatiile micilor producatori care obtin si expun la vanzare produse primare de origine animal.
Micii producatori sunt obligati sa respecte toate conditiile privind igiena produselor primare de origine animală destinate consumului uman, prevăzute în anexa nr.1 la Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE  privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, cu amendamentele ulterioare.
     Micii producatori care expun la vanzare produse primare de origine animala obtinute de la animalele din gospodaria proprie, trebuie sa detina asupra lor o fisa de sanatate pentru animalele de la care se valorifica produsele (conform unui model), eliberata de medicul veterinar oficial din cadrul circumscriptiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor zonale si vizata trimestrial de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit, in raza caruia isi are domiciliul micul producator si sunt crescute animalele.
     Vanzarea produselor primare de origine animala obtinute de micii producatori este permisa in piete, targuri, expozitii, cu ocazia manifestarilor organizate in perioada sarbatorilor religioase, sau alte asemenea evenimente publice, organizate periodic de catre autoritatile locale / judetene pe intreg teritoriul national.
     Micii producatori trebuie sa aplice toate masurile necesare pentru evitarea oricarui risc de contaminare a produselor primare de origine animala in timpul obtinerii si expunerii la vanzare si trebuie sa informeze directia veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti atunci cand constata ca produsele obtinute si destinate vanzarii constituie un risc pentru sanatatea publica.
Produsele primare de origine animala obtinute si expuse la vanzare de catre micii producatori trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

·         sa provina de la animale, pasari sau familii de albine sanatoase si sa fie manipulate numai de catre persoane sanatoase;

·         sa nu fie falsificate sau sa prezinte modificari anormale ale aspectului / culorii, mirosului, gustului sau consistentei;

·         sa nu fie contaminate cu diferite impuritati, sa nu fie transportate sau prezentate in ambalaje murdare, ruginite sau improprii pentru produsele respective;

·         sa fie identificate prin etichete pe care sunt inscrise mentiuni referitoare la producator, denumirea produsului, originea acestuia, data obtinerii, conditii de pastrare si, dupa caz, orice alte date necesare informarii consumatorului.

·         pentru laptele crud, sa respecte cerintele de sanatate animala si igiena stabilite in anexa III, sectiunea IX, capitolul I, pct.I, pct. II, lit. A, lit. B, pct. 1, lit. C si pct. III din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala, cu amendamentele ulterioare, respectiv laptele sa provina de la animale libere de boli transmisibile la om prin lapte, din exploatatii care respecta conditiile de igiena a mulsului, a spatiilor de depozitare a laptelui, sa indeplineasca criteriile care se aplica laptelui crud in ceea ce priveste numarul total de germeni/ ml la 30˚C si numarul de celule somatice/ ml, si cu asigurarea trasabilitatii produsului.
      In locurile publice amenajate de autoritatile locale / judetene, unde sunt expuse la vanzare produsele primare de origine animala, micii producatori trebuie sa aiba o stare de igiena corespunzatoare, sa poarte echipamente de protectie alimentară (halate, sorturi, bonete si manusi curate) si sa detina asupra lor un document din care sa rezulte ca nu sufera de boli care pot fi transmise prin intermediul alimentelor.
      In cazul in care, in urma verificarii efectuate de personalul sanitar veterinar din directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti la locul producerii sau vanzarii directe a produselor primare, se constata neindeplinirea conditiilor sanitare veterinare prevazute in legislatia nationala referitoare la productia primara si la vanzarea directa a produselor primare de origine animala, se va intocmi o nota de constatare.
      Nota de constatare este conform modelului prevazut in anexa nr.3 la Norma sanitara veterinara privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si / sau distribuie produse de origine animala, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 93/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 768/14.11.2008, in care vor fi inscrise toate deficientele constatate, masurile dispuse, precum si termenele de remediere a deficientelor, sub semnatura micului producator.
Directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, monitorizeaza activitatile de vanzare directă a produselor primare de origine animala si transmite, dupa caz, lunar / trimestrial / semestrial la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor lista actualizata cuprinzand denumirea micului producator si activitatile inregistrate.
      In cazul in care micii producatori care desfasoara activitati de vanzare directa a produselor primare de origine animala nu respecta conditiile sanitare veterinare stabilite de legislatia in vigoare, directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti va interzice desfasurarea activitatilor.
      Vanzarea directa a produselor primare de origine animala catre consumatorul final, cu ocazia pietelor, targurilor, expozitiilor, manifestarilor organizate in perioada sarbatorilor religioase sau alte asemenea evenimente publice, organizate periodic de autoritatiile locale / judetene, pe intreg teritoriul national, se realizeaza numai de micul producator sau de membrii familiei, rude de gradul I si II ale acestuia, in baza:
    * documentului de inregistrare sanitara veterinara eliberat de directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in care se inscriu aceste activitati, conform modelului din anexa nr. 2;
    * actului de identitate al producatorului sau actelor de identitate ale membrilor familiei acestuia;
    * documentului din care sa rezulte starea de sanatate a producatorului sau a membrilor familiei acestuia;
    * fisa de sanatate a animalelor de la care au fost obtinute produsele primare de origine animala din care sa rezulte starea de sanatate a animalelor, eliberata de medicul veterinar oficial din cadrul circumscriptiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor zonale si vizata trimestrial de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit, in raza caruia isi are domiciliul micul producator si sunt crescute animalele, conform modelului din anexa nr. 15;
    * certificatului de producator, eliberat de primarii, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din 3 august 2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
     In baza analizei riscului pe care il pot prezenta produsele primare de origine animala destinate vanzarii directe, directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pot impune masuri de reducere a cantitatilor de produse primare de origine animala supuse vanzarii directe fata de cele stabilite la art. 2 lit. g) si pot restrictiona aria de distributie a acestora. 

Data adaugarii: 22.01.2009Sursa Gazeta de Agricultura

Vizitatori Counter

003049477
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
725
6053
6778
2998156
88889
145668
3049477

IP-ul tau: 3.229.122.166
Server Time: 2019-09-16 02:59:04